O NÁS

 Naše firma byla založena v roce 1994. Zabývá se projekční činností v oblasti zahradní architektury, sadových a krajinných úprav a urbanismu. Firma je schopna zároveň zajistit realizaci námi projektovaných akcí, ale i Vašeho, dříve vypracovaného projektu.

 Oblast, kterou se zabýváme pokrývá celou šíři zahradních, parterových i krajinných úprav. Naše návrhy vyřeší svěřený prostor jak po stránce stavební, tak po stránce sadovnické, zajistíme rovněž inženýring spojený s navrhovanou úpravou, jsme připraveni poskytnout Vám potřebné konzultace.

 Za dobu existence naší firmy jsme vypracovali desítky studií a projektů. Jedná se o návrhy úprav zahrad u rodinných domů a firemních objektů, návrhy rekonstrukcí historických parků, návrhy úprav pěších zón a městského parteru, návrhy rekonstrukcí náměstí i veřejných prostorů parkového charakteru. Zabýváme se rovněž krajinnými úpravami. Podíleli jsme se na zpracování generelů lokálních ÚSES, zapracování krajinářských návrhů do projektů komplexních pozemkových úprav, pracovali jsme plánech a projektech biocenter a biokoridorů v krajině, návrzích stromořadí a alejí, studiích rekonstrukcí rybníků apod. Naše krajinné projekty můžeme dodat v digitalizované podobě.

 Pro bližší představu rozsahu projektu úpravy zahrady u rodinného domu můžete nahlédnout do obsahu typového projektu zahrady.

Ing. Matouš Jebavý 31.8.2004.Webmaster © DS&MJ 2004-2011 Všechna práva vyhrazena