Curriculum Vitae

V roce 1991 jsem absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Poté jsem krátce pracoval v ČÚOP v Praze a jako projektant krajinářských úprav v soukromé projekční firmě v Praze. Zde jsem zpracovával projekty a plány ÚSES a sadovnické projekty v krajině i intravilánu. V roce 2002 jsem absolvoval doktorské studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze, při studiu jsem se zaměřil především na problematiku urbanismu, územního plánování a zahradní a krajinářské tvorby. Od roku 1999 jsem členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, sekce zahradních a krajinářských architektů, od roku 2001 jsem členem IFLA. Působím rovněž na půdě vysokoškolské. Od roku 2000 jsem odborným asistentem na katedře zahradnictví Agronomické fakulty zemědělské univerzity v Praze. Na této katedře vedu ateliery sadovnické tvorby a atelier projektování. Jsem členem České komory architektů jako autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba. Od roku 1994 vlastním projekční firmu v oboru zahradní a krajinářské architektury a urbanismu.

Ve své projekční praxi zpracovávám projekty řešící problematiku úpravy rekonstrukcí historických parků, návrhy nových parkových ploch, zahrad u rodinných domů a firemních objektů, zpracovávám projekty krajinářské, projekty úprav náměstí a uličního parteru, urbanistická řešení center měst i obcí, zpracovávám návrhy na úpravu pěších zón. Představu o rozsahu mojí práce podává přehled vypracovaných projektů a studií.


Ing. Matouš Jebavý 31.8.2004.


Webmaster © DS&MJ 2004-2011 - Všechna práva vyhrazena